Nasza oferta

Grupy

  • Liczba dzieci w grupie przedszkolnej 18-20 osób
  • Trzy grupy zajęciowe
  • Liczba dzieci w grupie żłobkowej 16

Dobór dzieci do grup uwzględnia wiek, jak również indywidualne predyspozycje rozwojowe.

Wyżywienie

Jedzenie dostarcza sprawdzona i polecana firma cateringowa.
Uwzględniamy posiłki dla dzieci z dietą indywidualną, np. bezglutenową.
Serwujemy zdrowe, smaczne, świeże potrawy i upewniamy się, że dzieci ze smakiem je spożywają.
Dzienna stawka żywieniowa na dziecko, uwzględnia 4 posiłki: śniadanie, dwuczęściowy obiad oraz podwieczorek.

Nauka przez zabawę

Naszą misją jest tworzyć dla dzieci optymalne warunki do rozwoju.
Dziecko – jego potrzeby, zainteresowania i zdolności są dla nas inspiracją do codziennej pracy, do twórczego działania, poszukiwania i doskonalenia się.
Stanowimy wzajemnie wspierający się zespół działający na rzecz dziecka w myśl Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Zajęcia w ramach czesnego w przedszkolu

Kompleksowy program rozwoju umiejętności językowych i artykulacji mowy. Otwieranie percepcji poznawczej na wielojęzyczność.
Realizacja podstawy programowej w języku polskim z wykorzystaniem różnych metod pracy oraz wybranych jej elementów w języku angielskim i francuskim.
Edukacja wielojęzyczna: konwersacje w języku angielskim, francuskim codziennie.
Rytmika, logorytmika  i zajęcia umuzykalnuiające.
Gimnastyka ogólnorozwojowa.
Grupowa oraz indywidualna opieka logopedyczna.
Warsztaty naukowe i zajęcia taktykalne.
Warsztaty kulinarne i plastyczne.
Zajęcia sensoryczne.
Diagnoza oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Wyjścia do filharmonii, kina i teatru.
Zajęcia artystyczne.
Opieka dietetyka.

Zajęcia dodatkowo płatne

Indywidualne zajęcia z logopedą.
Robotyka, wprowadzenie do programowania.
Zajęcia jogi dla  dzieci.
Indywidualna opieka dietetyka.
Zajęcia taneczne.
Karate – zajęcia ruchowe.

Zajęcia w ramach czesnego w żłobku

Zabawy z językiem angielskim.
Rytmika i zajęcia umuzykalnuiające.
Gimnastyka ogólnorozwojowa oraz korekcyjna.
Zabawy kulinarne i sensoplastyczne.
Zajęcia sensoryczne.

Jak pracujemy?

Edukacja wielojęzyczna.
Naturalne przyswajanie języków obcych poprzez zabawę oraz sytuacje bliskie dzieciom. Moduły zajęć w języku angielskim i francuskim rozplanowane na szereg cykli w tygodniu. Wykwalifikowani nauczyciele podczas zajęć mówią do dzieci w danym języku. Podstawowa komunikacja podczas zabawy przebiega także w języku obcym.

Muzykoterapia.
Zajęcia rytmiczne, doskonalące wrażliwość muzyczną dzieci, rozwijające słuch muzyczny. Zajęcia działają uspokajająco i terapeutycznie. Muzyka wprowadza dzieci w odpowiedni nastrój do zabawy i realizacji konkretnych zadań, np. podczas zajęć plastycznych, ułatwia także przyswajanie języków obcych.

Opieka dietetyka.
Z myślą o prawidłowym rozwoju dzieci oferujemy zbilansowaną dietę i indywidualne preferencje żywieniowe. Ponadto ciągłą opiekę dietetyka oraz okresowe przeglądy pod kątem wagi ciała i metabolizmu. Ważnym elementem jest także programowa edukacja żywieniowa przedszkolaków.

Wyjścia edukacyjne.
Doświadczanie świata w sposób bezpośredni jest ważne dla rozwoju dziecka. Im więcej zmysłów jest włączonych w proces poznania, tym trwalszy ślad w pamięci. Częste wyjścia do różnych miejsc w bliskiej i dalszej okolicy, a także do filharmonii, teatru czy kina – rozbudzają ciekawość i oswajają z przestrzenią publiczną i kulturową.

Aktywność fizyczna.
Bezwzględnie przedszkolaki uwielbiają ruch. To naturalny stan dla dzieci oraz cecha życia w ogóle. Wystarczy mądrze i wielostronnie wykorzystać skłonność do aktywności fizycznej i poprzez zabawę ukształtować zdrowe, właściwe nawyki. Znacząco wpływa to na rozwój innych sfer osobowości dziecka, np.: poczucie rytmu, słuch muzyczny i umiejętność pisania.

Nauka przez działanie – elementy pedagogiki Celestyna Freineta.
Przedszkole, jako miejsce faktycznego rozwoju osobowości dziecka, traktować należy jak cząstkę życia społecznego, gdzie młody człowiek ma możliwość swobodnego działania.
Podstawą procesu wychowania i kształtowania osobowości jest ekspresja jako punkt wyjściowy. Gdy warunki są sprzyjające, ekspresja jest czynnikiem pobudzającym, ma charakter poznawczy, służy rozwojowi kontaktów społecznych. Natomiast głównym czynnikiem aktywizującym dzieci w życiu społecznym jest samodzielnie wykonana praca.
Do oryginalnych form pracy należą: swobodny tekst, korespondencja międzyszkolna/przedszkolna, fiszki autokorektywne, doświadczenia poszukujące czy planowanie pracy.